Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä - kuulostaa hyvin laajalta sekä mielenkiintoiselta aiheelta. Mieleen tulee innovatiivisuutta, kekseliäisyyttä ja uudistamisen halua. Minusta itsestäni tuntuu, että tässä aiheessa on hurjasti opiskeltavaa ja ymmärrettävää: minulla on jonkin verran tietoa jo nyt, tosin ei kovin laajalti. Aina uuden asian alussa tuntuu, että mitenhän tämän asian tulee sisäistämään, vaikka se kuitenkin loppujen lopuksi osoittautuu aivan normaaliksi oppimiseksi siinä missä muutkin uudet asiat.

Aikaisemmin käyneeni kurssit avoimessa yliopistossa varmasti auttavat minua ymmärtämään paremmin tätä aihetta. Olen käynyt esim. tietojärjestelmien suunnittelun perusteet, jossa piti pohtia vaikkapa sitä, mitä asioita tietojärjestelmien suunnittelussa pitää tietää ja ymmärtää käyttäjän kannalta, jotta se voisi olla käyttäjäystävällinen. Nimensä mukaan ITTKK keskittyy ihmisen ja tietotekniikan väliseen vuorovaikutukseen.

  Tutkiskelin ACM SIGCHI :n englanninkielisiä sivustoja. SIGCHI (Special Interest Group on Computer–Human Interaction) on yhdistys opiskelijoille, ammattilaisille, opettajille sekä muille sellaisille, jotka ovat kiinnostuneita ihmisen ja tietotekniikan vuorovaikutuksesta. Yhdistykseen kuuluu ihmisiä ympäri maailman, vapaaehtoisina jäseninä tai rahallisina tukijoina toimivia jäseniä.

SIGCHI voi jakaa erilaisia palkintoja jäsenilleen, jotka ovat tehneet jotain erityisen vaikuttavaa. Sivustolla kerrotaan, että palkintoja jaetaan, jotta saadaan tunnustusta ja näkyvyyttä niille, jotka ovat edistäneet asioita tai luoneet jotain uutta ja toimivaa HCI -teknologiaan liittyvää. SIGCHI pitää vuosittain myös konferenssin, jossa sivuston mukaan on mukana yli 2500 osanottajaa- hyvin suosittu tapahtuma siis. Myös muita konferensseja pidetään, ja SIGCHI voi olla mukana sellaisen sponsoroinnissa. Yhteisö myös ylläpitää foorumeita, nettisivustoja, yhteisöjä sekä pyrkii edistämään HCI -alan koulutusta. Se myös tarjoaa laajat verkostot, josta löytää suuren joukon samasta asiasta kiinnostuneita ja osaavia. Yhdistykseen voi liittyä kuka vain, joka on kiinnostunut aiheesta ja yhdistyksen toiminnasta, ja voi maksaa jäsenmaksun.

SIGCHI Finland on SIGCHI:n "Suomen osasto". Sen tarkoituksena on saada yhteen suomalaiset, jotka ovat kiinnostuneita HCI -alasta. Suomalaisen tietoteknisen osaamisen takia en kuitenkaan ihmettele, että se on löytänyt tännekin, vaikka maamme ei maailmalla ole kovin tunnettu. SIGCHI Finland myös haluaa tuoda HCI -aiheesta tietoa ja saada tietoa siitä leviämään laajemmalle.

Suomessa saatat saada opinnäytetyöstäsi palkinnon SIGCHI Finlandilta. Se palkitsee vuosittain raatinsa valitseman parhaan maisteritasoa olevan opinnäytetyön, jonka on tehnyt joku, joka opiskelee suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Opinnäytetyön täytyy tietenkin liittyä HCI -alaan. Jos aihe kiinnostaa ja olet hyvä siinä, tässä on hyvä mahdollisuus saada lisätukea projekteihin roimasti motivaatiota siinä samalla!